Оновлення сайту: конференції

Опубліковано Тези ХІІ міжнародної наукової конференції «Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління».