Правила користування послугами комп’ютерної мережі ЖП

1. Загальні положення

1.1. До роботи в комп’ютерній мережі допускаються тільки зареєстровані користувачі домену ZTU, які пройшли інструктаж чи навчання.
1.2. Допуск викладачів і співробітників до роботи в комп’ютерній мережі здійснює інженер відділу комп’ютерних мереж. Для цього викладач або співробітник повинен особисто звернутись у відділ комп’ютерних мереж (ауд. 105-А).
1.3. Момент активації облікового запису користувача та створення ним паролю означає, що користувач ознайомлений з Правилами користування послугами комп’ютерної  мережі ЖДТУ та зобов’язується їх виконувати.
1.3. Час роботи в мережі – з 08:00 до 21:00 у дні, коли відбувається навчальний процес.
1.4. Розпочинати роботу на комп’ютері в навчальних лабораторіях можна лише з дозволу викладача, що проводить заняття, або навчального майстра.
1.5. З моменту активації облікового запису користувача користувач сам несе відповідальність за всі дії, що виконувались на будь-якому ПК під його обліковим записом.
1.6. Під час роботи в комп’ютерній мережі користувач зобов’язаний  дотримуватись:

  • Правил по підтриманню антивірусної безпеки комп’ютерної мережі ЖДТУ;
  • Правил використання комп’ютерних програм в ЖДТУ;
  • Правил користування послугами комп’ютерної мережі ЖДТУ.

1.7. За порушення  П1.6  правил користувач позбавляється права доступу до мережі,  або  переводиться  в  режим  роботи  за  розкладом  занять. Це  доступ  до  мережі виключно  на  час  проведення  занять.
У випадку, коли порушення призвели до матеріальних збитків або додаткових витрат, вони компенсуються коштами винуватця.

2. Користувач зобов’язаний:

2.1. Дотримуватись правил користування обчислювальною технікою, техніки безпеки та правил внутрішнього розпорядку.
2.2. Довести до відома викладача чи відповідальної особи про виявлені несправності обладнання чи відхилення у роботі програмного забезпечення.
2.3. Використовувати обладнання і програмне забезпечення відповідно до вказівок викладача, що проводить заняття, а у вільний від занять час в межах тих прав, що надані користувачу в мережі.
2.4. Зберігати інформацію у спеціально для цього відведених каталогах, для кожного користувача.
2.5. По закінченні роботи привести робоче місце в порядок, закінчити  роботу  в  операційній  системі  та, якщо це необхідно, виключити комп’ютер, про що поставити до відома викладача чи навчального майстра.
2.6. Самостійно піклуватися про збереження свого паролю в таємниці.
2.7. Самостійно змінювати свій пароль як  мінімум  раз на місяць, користуючись поясненнями про зміну паролів, наведеними  в  пункті 5  цих правил.

3. Користувачеві забороняється:

3.1. Передавати свій пароль іншій особі, а також використовувати ім’я та пароль іншого користувача.
3.2. Самовільно встановлювати та видаляти програмне забезпечення.
3.3. Робити спроби проникнення до закритих ресурсів мережі.
3.4. Використовувати комп’ютерну техніку для ігрових цілей.
3.5. Використовувати мережу для збору та поширення інформації, що виходить за межі  навчального процесу.
3.6. Використовувати мережу університету для особистих комерційних цілей.
3.7. Зберігати особисті файли в папках з системним та прикладним програмним забезпеченням.
3.8. Зупиняти системні процеси на комп’ютері (у тому числі й антивiруснi програми).
3.9. Використовувати ненормативну лексику при роботі в мережі університету, проявляти зневагу до інших користувачів мережі (будь-які чати, форуми, електронна пошта університету тощо).

4. Порядок створення облікових записів користувачів мережі

4.1  Створення  облікових  записів  користувачів-студентів
Обліковий запис користувача мережі – це ім’я користувача та його пароль. Цей запис створюється адміністратором домену. Домен ЖДТУ має назву “ZTU” і використовується користувачем для авторизованого входу в систему. Облікові записи користувачів мережі створює інженер відділу комп’ютерних мереж. Iм’я користувача складається з двох частин: group_nik, де group – назва групи англійськими літерами; nik – ініціали (також англійськими літерами), а знак “_” з’єднує ці дві частини (вводиться клавішею “мінус”, за умови, що натиснута клавіша “Shift”).
Наприклад: am99_bmu (якщо в файлі для групи АМ99 є запис “Бiлоус М.Ю.”)
4.2 Створення  облікових  записів  користувачів-викладачів , співробітників  тощо. Для  створення  облікового  запису  викладач (співробітник та  ін.) подає  заяву встановленого  зразка  підписану  керівником  підрозділу  в  якому  він  працює. (Зразок заяви в  ауд. 105-A).

4.3 У разі винекнення проблем з обліковим записом, студент може звернутись у відділ комп’ютерних мереж. Для ідентификації особи, студент має надати студентський квиток або залікову книжку.

5. Порядок встановлення та зміни паролю

Пароль – це персональна таємниця кожного користувача. Пароль для першого входу в мережу (з моменту створення облікового запису користувача) надається інженером відділу комп’ютерних мереж, або керівником заняття, після чого користувач повинен відразу встановити свій особистий пароль. З моменту встановлення власного паролю користувач несе відповідальність за його збереження. В паролі можна використовувати будь-які символи. Довжина пароля  від  5 до 15 символів.
Краще, якщо пароль складається із комбінації букв, цифр та знаків на різних регістрах клавіатури. Користувач вільно може змінювати свій пароль у будь-який час.
Зміна паролю в ОС Windows

Натиснути  комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Del, Натиснути на кнопку “Смена пароля…”. Ввести старий и новий паролі і  натиснути “Ок”.

6. Використання можливостей комп’ютерної мережі

Доступ до мережі Інтернет надається користувачам виключно для навчальних та виробничих потреб. Інформація про те, ХТО (ім’я користувача), з якого комп’ютера, в який час заходив на яку сторінку в Інтернеті зберігається у визначеному законом місці! Не створюйте проблем собі та своїм колегам!